Nhà mặt tiền bán

Nhà trong hẻm bán

Nhà và xưởng cho thuê