Nhà mặt tiền bán

Giá:12 tỳ 200 triệu
Giá:25 tỷ 500 triệu
Giá:23 tỷ 500 triệu

Nhà trong hẻm bán

Giá:4 tỷ 600 triệu
Giá:23 tỷ 500 triệu

Nhà và xưởng cho thuê